Author: pinit boonpok

0

ประกาศโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ๓๒๔ล๕๕ก โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)